Leikkikentältä v. 1947

IMG_0003.pdf
Kaivokadun lastentalossa sijainnut kaupungin lastenkoti muutti vuonna 1946 Vuorentaan kylän Rääpiälään, ja siltä vapautuneisiin tiloihin perustettiin seuraavana vuonna Hämeenlinnan kaupungin ensimmäinen lastenseimi 23 lapselle. Myös yksi puolipäiväosastoista muutettiin kokopäiväosastoksi 1940-luvun puolivälin jälkeen. Ullakkokerroksen tilat vapautuivat asuntokäytöstä vuonna 1949, ja silloin perustettiin vielä yksi 15 lapsen kokopäiväosasto, minkä jälkeen Kaivokadun lastentarhan lapsimäärä oli suurimmillaan. Entisen rouvasseuran talon huoneissa ja pihalla touhusi silloin enimmillään 113 lasta, joista nuorimmat seimiläiset olivat vain kolmen kuukauden ikäisiä vauvoja. Lastenseimen ja lastentarhan johtajattarena 1940-luvun loppupuolella toimi Aira Merisalo ja opettajina Hildi Nystörm, Kyllikki Malinen ja Lea Valkonen. Lastenseimen hoitajina olivat Aune Auvinen ja Greta Järvi. Talon pihalta kesällä 1947 otetussa kuvassa näkyy vähän pihanpuoleisen osan päätyä ja osa leikkikentästä. Vain kokopäiväosasto oli toiminnassa myös kesäkaudella. Lisäksi kaupunki järjesti lastentarhan pihalla kesätoimintaa kaupungissa kesää viettäville alle kouluikäisille lapsille. Lapsista huolehtimaan palkattiin ns. kesäkaitsijoita, ja kesän leikkikenttätoimintaan osallistuneet lapset saivat myös yhden lämpimän aterian päivässä,

Nimeke

Leikkikentältä v. 1947

Muu nimeke

Kaivokadun lastentarha

Julkaisuaika

1947

Laji

Koko

1 valokuva, 17 x 11 cm

Formaatti

PDF (8.43 Mt)

Säilytyspaikka

Yksityiskokoelma

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2016-06

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147072

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Kuvan takana käsinkirjoitettu merkintä: Leikkikentältä v. 1947

Lähteet

Hämeenlinnan kaupungin kunnalliskertomus XXXVIII : 1948. Hämeenlinna 1948.
Poutanen, Pirjo, Syli lapselle. Hämeenlinna 2008.