Entinen kirjastotalo / ortodoksinen sotilaskirkko (Kirjastokatu 1)

Kirjastotalo, pohjapiiros, 1. ja 2. kerros
Kirjastotalo, pituusleikkaus
Kirjastotalo, pääfasadi
Kirjastotalo, fasadi etelään
Kirjastotalo, fasadi pohjoiseen
Kirjastotalo, fasadi itään
Kirjastotalo, pohjapiiros, kellari ja ullakko
Kirjastotalo, poikkileikkaus ja asemapiirros
Pikkutorin puiset empirerakennukset on rakennettu kaupungin suuren palon (v. 1831) jälkeen. Venäläinen kirkko ei alun perin kuulunut torisuunnitelmaan. Se merkittiin venäläisen varuskunnan kirkon paikaksi vuoden 1872 asemakaavassa. Vuoden 1887 kaavasta kirkko jätettiin pois ja senaatti huomautti asiasta, jolloin kirkkorakennus palautettiin kaavaan. Mahtava bysanttilaisvaikutteinen ortodoksikirkko korkeine torneineen nousi pikkutorin keskelle vuonna 1901. Piirustukset oli tehnyt N. A. Schultz, ja rakennustöistä huolehti Venäjän sotalaitos. Kirkko oli vain sotilaskäytössä. Kirkko valmistui aikana, jolloin hyökkäys Suomen itsehallintoa vastaan oli juuri alkanut. Kaupunkilaisille kirkosta tulikin vihatun vallan symboli. Itsenäistymisen jälkeen vuonna 1923 kirkontorneihin ja kupoliin kiinnitettiin köydet, joiden avulla ne kaadettiin ja kirkko muutettiin klassististyyliseksi kaupunginkirjastoksi Bertel Strömmerin suunnitelman pohjalta. Kirjasto toimi rakennuksessa aina vuoteen 1983 asti, jolloin Hämeenlinnan pääkirjasto pääsi muuttamaan ensimmäisen kerran varta vasten kirjastoksi suunniteltuun rakennukseen Lukiokadulle. Nykyisin entisessä kirjastotalossa toimii avoimen kansalaistoiminnan keskus Kumppanuustalo.

Nimeke

Entinen kirjastotalo / ortodoksinen sotilaskirkko (Kirjastokatu 1)

Muu nimeke

Piirustus Hämeenlinnan entisen venäläisen sotilaskirkon muuttamisesta kirjastotaloksi

Julkaisuaika

1923

Kieli

fi

Laji

Koko

8 piirustusta

Formaatti

PDF1 (3,21 Mt)
PDF2 (2,83 Mt)
PDF3 (3,39 Mt)
PDF4 (3,53 Mt)
PDF5 (4,02 Mt)
PDF6 (4,36 Mt)
PDF7 (3,06 Mt)
PDF8 (3,02 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147487

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Rakennus on säilynyt.

Lähteet

Hämeenlinna - Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.
Pikkutori, Suomen kasarmit ja vanha hautausmaa, asemakaavoitus, rakennushistoria ja kaupunkikuva, raportti 16.5.2007 / tmi Lauri Putkonen.
Rakennettu Häme : maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Helsinki 2003.
Vilkuna, Anna-Maria, Kaupunki kuvissa : valokuvia 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Hämeenlinnasta. Hämeenlinna 2004.