Hauhon entinen lastenkoti

Hauhon entinen lastenkoti, päärakennus, julkisivut
Hauhon entinen lastenkoti, päärakennus, päädyt
Hauhon entinen lastenkoti, ulkorakennus
Hauhon kunnan lastenkoti perustettiin vuonna 1920. Lastenkoti sijaitsi alun alkaen Torvoilan kylässä, josta se 1930-luvun puolenvälin vaiheilla siirrettiin Rukkoilan kylään Vähä-Luotian tilalle lastenkodiksi rakennettuun kiinteistöön. Rakennus sijaitsee vieläkin samalla paikalla noin kilometrin päässä Rukkoilaan johtavalta paikallistieltä Luotiantien varrella. Talon lähes välittömässä läheisyydessä on Hauhon Ison-Roineen ranta-alue, joka aikaisemmin oli pääasiassa lastenkodin käytössä, mutta johon myöhemmin perustettiin yleinen virkistysalue. Hauhon lastenkodissa oli 14 hoitopaikkaa, mutta ajoittain hoidettavia lapsia oli enemmänkin, varsinkin siinä vaiheessa kun laitokseen 1948 yhdistettiin naapurikylässä 1943–1948 toiminut Hiitolan lastenkoti, luovutetulta alueelta Parkanon kunnan kautta Hauhon kunnan hoidettavaksi siirtynyt lastenkoti. Lastenkodin viimeisenä johtajattarena toimi Hilda Linkosuonio, joka oli toiminut 15.7.1943 alkaen Hiitolan lastenkodin johtajattarena ja siirtyi siinä virassaan Hauhon lastenkodin johtajattaren virkaan, jota hän hoiti laitoksen lakkauttamiseen saakka. Muuta henkilökuntaa oli keittäjä ja apulainen. Lasten varttuessa 15–16-vuotiaiksi heidät sijoitettiin perheisiin ja erityisesti maatiloille työvoimaksi.
Rukkoilan lastenkoti lakkautettiin vuonna 1965. Lakkauttamisen jälkeen talo luovutettiin Hauhon veteraanijärjestöjen haltuun ja se tunnettiinkin sittemmin Veteraanimajana. Hauhon veteraanit rakennuttivat samalle tontille myöhemmin oman saunarakennuksen ja luopuivat päärakennuksen vuokraoikeudesta. Rakennus ja sitä ympäröivä Vähä-Luotian tila on edelleen Hauhon kunnan omistuksessa.

Tekijä

Nimeke

Hauhon entinen lastenkoti

Muu nimeke

Hauhon kunnan lastenkodin päärakennuksen piirustus
Hauhon kunnan lastenkodin ulkorakennuksen piirustus

Julkaisuaika

1933

Kieli

fi

Laji

Koko

3 piirustusta

Formaatti

PDF1 (1,82 Mt)
PDF2 (1,71 Mt)
PDF3 (0,79 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2011

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147473

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Osoite: Luotiantie. - Rakennus on säilynyt.

Lähteet

Pohjola, Salme, kirjallinen tiedonanto 29.3.2011