Pikku-Parkki

Pikku-Parkki
Kivisellä Pyövelinmäellä tehtiin jo 1840-luvulla kallioiden räjäytystöitä ja maaston tasaamisia, joista kertyi runsaasti kiviä käytettäväksi puiston rakennelmissa. Kiviä käytettiin mm. pitkiin kiviaitoihin, jotka rajasivat puistoa sen länsi- ja luoteispuolella. Kuvassa näkyy puiston länsilaidan kiviaitaa Tampereelle johtavan tien laidassa ns. Pikku-Parkin kohdalla olevassa ylämäessä. Pikku-Parkiksi kutsuttiin Tampereentien länsipuolelle jäävää aluetta, johon jo 1800-luvun lopulla syntyi harvahkoa esikaupunkiasutusta puiston kohdalle. Nykyään alue kuuluu Puistonmäen kaupunginosaan.

Tekijä

Nimeke

Pikku-Parkki

Julkaistu

Julkaistu painettuna: Hämeenlinna - Tavastehus : Enok Rytkönen.

Julkaisuaika

viimeistään 1902

Kieli

fi

Laji

Koko

1 postikortti, vaaka, 9 x 14 cm

Formaatti

PDF (0,98 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan postimerkkikerho ry. (Matti Parkkosen yksityiskokoelma)

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2015-02

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147335

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Lähteet

Saastamoinen, Sari, Hämeenlinnan Parkki - Kaupunginpuiston historia ja maiseman kehitys. 2. korj. p. Hämeenlinna 2005.